1. ena

  3ena [en´a äv. e´na] pron., plur.
  Svensk ordbok
 2. ena

  1e`na verb ~de ~t ORDLED: en-ar SUBST.: enande
  Svensk ordbok
 3. ena

  2ena [e`- el. e´-] pron., maskulinum ene
  Svensk ordbok
 4. det ena

  det ena, grundbegrepp i den nyplatonska filosofin, varifrån det bl.a. via Augustinus starkt påverkade den tidiga kristna teologin.
 5. anti-ENA

  anti-ENA, antikroppar med specifik förmåga att binda vissa saltlösliga beståndsdelar av cellkärnor (engelska extractable nucleic antigens).
 6. enantiomeri

  enantiomeri, strukturkemiskt begrepp som beskriver en typ av stereoisomeri där två grupper av atomer är strukturellt och kemiskt identiska i alla avseenden utom att de förhåller sig till varandra som objekt och spegelbild och att de inte kan bringas i överensstämmelse genom enbart vridning och förskjutning.
 7. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 8. enalid

  enalid, fanerogamart tillhörande det växtsamhälle som finns på sand- och lerbottnar i havet.
 9. enantem

  enantem, utslag på slemhinnor.
 10. Enafors

  Enafors, stationssamhälle i Åre kommun, Jämtland (Jämtlands län), 15 km från gränsen mot Norge.