1. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 2. enargit

  enargit, mindre vanligt mineral med den kemiska sammansättningen Cu 3AsS 4.
 3. enaktare

  enaktare, skådespel i en akt.
 4. enalapril

  enalapril, läkemedel med blodtryckssänkande effekt.
 5. Enator AB

  Enator AB, Kista, Stockholm, äldre svenskt konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.
 6. enartsbestånd

  enartsbestånd, växtbestånd bestående av en enda art.
 7. enartskultur

  enartskultur, detsamma som monokultur.
 8. enantiomorfi

  enantiomorfi (av grekiska enantios ’motsatt’ och morphē’form’, ’gestalt’), äldre benämning på enantiomeri.
 9. enantiomer

  enantiomer, optisk isomer eller spegelbildsisomer, se enantiomeri.
 10. enankaromformare

  enankaromformare omformar likström till växelström.