1. jaga

  ja`ga verb ~de ~t ORDLED: jag-ar SUBST.: jagande; jakt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. möta

  mö`ta verb mötte mött, pres. möter ORDLED: möt-er SUBST.: mötande; möte (till 1--3)
  Svensk ordbok
 3. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 4. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 5. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 6. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok
 7. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 8. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 9. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 10. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok