1. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 2. enlav

  enlav, Vulpicida juniperinus , art i gruppen bladlavar.
 3. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 4. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 5. cypressväxter

  cypressväxter, Cupressaceae, växtfamilj i gruppen barrträd.
 6. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 7. skolter

  skolter är samer som bor på Kolahalvön i Ryssland och i Enare kommun i norra Finland.
 8. Juniperus

  Juniperus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet enar.
 9. Inarijärvi

  Inarijärvi, det finska namnet på Enare träsk.
 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.