1. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 2. bärkotte

  bärkotte, kotte vars samtliga fjäll, såväl täck- som fröfjäll, blivit köttiga och mer eller mindre sammanväxta med varandra vid kottens mognad.
 3. gelérost

  gelérost, vintersporstadiet av arter av rostsvampssläktet Gymnosporangium, som förekommer på många arter av släktet enar.
 4. engallmygga

  engallmygga, Oligotrophus juniperinus , art i insektsfamiljen gallmyggor.
 5. päronrost

  päronrost, växtsjukdom på bl.a. päron och arter i släktet enar, t.ex. sävenbom, vilken orsakas av den värdväxlande rostsvampen Gymnosporangium fuscum.
 6. Pasvikelva

  Pasvikelva, svenska Pasvik älv, finska Paatsjoki, ryska Patsjoki, ishavsälv på Nordkalotten; ca 145 km lång från utloppet ur Enare träsk i norra Finland till mynningen i Varangerfjorden i Norge.
 7. Varzob

  Varzob är en flod i Tadzjikistan.
 8. Urho Kekkonen nationalpark

  Urho Kekkonen nationalpark, nationalpark i norra Finland, söder om Enare träsk; 2 550 km 2, inrättad 1983.
 9. Lemmenjoki nationalpark

  Lemmenjoki nationalpark, nationalpark i norra Finland, sydväst om Enare träsk; 2 855 km 2, inrättad 1956.
 10. doftbräken

  doftbräken, Dryopteris fragrans , art i ormbunksväxtfamiljen träjonväxter.