1. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 2. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 5. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Juniperus

  Juniperus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet enar.
 8. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 9. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 10. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.