1. Juniperus

  Juniperus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet enar.
 2. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 3. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 4. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 5. ceder

  ceder, cederträ, i egentlig mening träslag från arterna i tallväxtsläktet cedrar.
 6. Einar

  Einar, Ejnar, mansnamn av nordiskt ursprung; jämför isländska Einarr som motsvarar isländska einheri ’en som kämpar ensam’.
 7. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 8. Hallandsåsen

  Hallandsåsen är en ås på gränsen mellan Halland och Skåne.
 9. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 10. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.