1. Pasvikelva

  Pasvikelva, svenska Pasvik älv, finska Paatsjoki, ryska Patsjoki, ishavsälv på Nordkalotten; ca 145 km lång från utloppet ur Enare träsk i norra Finland till mynningen i Varangerfjorden i Norge.
 2. cypressväxter

  cypressväxter, Cupressaceae, växtfamilj i gruppen barrträd.
 3. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 4. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 5. Mongoliet

  Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.

 6. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 7. Inarijärvi

  Inarijärvi, det finska namnet på Enare träsk.
 8. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 9. bärkotte

  bärkotte, kotte vars samtliga fjäll, såväl täck- som fröfjäll, blivit köttiga och mer eller mindre sammanväxta med varandra vid kottens mognad.
 10. gelérost

  gelérost, vintersporstadiet av arter av rostsvampssläktet Gymnosporangium, som förekommer på många arter av släktet enar.