1. svärd

  svärd, blankvapen, tyngre hugg- och stötvapen med en- eller tveeggad, oftast rak, klinga och med ett fäste avsett för en- eller tvåhandsfattning.
 2. sabel

  sabel, blankvapen (huggvapen), med krökt, oftast eneggad klinga och asymmetriskt fäste.
 3. fosnakomplexet

  fosnakomplexet (efter Fosna nära Kristiansund), samlingsbeteckning för de äldsta boplatserna längs kusten från Hordaland till Nordland i Västnorge.
 4. kniv

  kniv består av ett blad med en ten, tånge, instucken i ett skaft; det förtjockade partiet mellan blad och tånge benämns mitra.
 5. Vendel

  Vendel, före detta församling i Uppsala stift, Tierps kommun, Uppland (Uppsala län).
 6. samurajsvärd

  samuraj`svärd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: samuraj--svärd-et
  Svensk ordbok
 7. sabelklinga

  sa`belklinga subst. ~n sabelklingor ORDLED: sabel--kling-an
  Svensk ordbok
 8. sabel

  sabel [sa´- äv. sa`-] subst. ~n sablar ORDLED: sabl-ar
  Svensk ordbok