1. dieselolja

  dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.

 2. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 3. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.

 4. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 5. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 6. lut

  lut, benämning på lösningar, vanligen av alkaliska ämnen såsom kalium- och natriumhydroxid, soda och såpa, men även på lösningar som används i massaindustrin.
 7. energieffektivisering

  energieffektivisering, att genom teknikval och bättre avvägning mellan investering och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst.
 8. energireserv

  energireserv, förråd av lagringsbar energi som kan omvandlas till nyttig energi (ljus, rörelse och värme).
 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 10. generationsmålet

  generationsmålet, ett för svensk miljöpolitik övergripande mål att till nästa generation lösa, eller skapa förutsättningar för att lösa, stora miljöproblem utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.