1. energifrågan

  energifrågan, sammanfattande benämning på de politiska problem som har att göra med energiförsörjning och energianvändning.
 2. energieffektivisering

  energieffektivisering, att genom teknikval och bättre avvägning mellan investering och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst.
 3. energisparande

  energisparande, minskning av energianvändningen genom att avstå från tjänster och nyttigheter, t.ex. genom sänkning av inomhustemperaturen.
 4. stadsklimat

  stadsklimat, klimatförhållanden som är typiska för en stad.
 5. energiintensiv industri

  energiintensiv industri, industriell verksamhet där energikostnaden är relativt hög.
 6. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. energihushållning

  energihushållning, att genom energieffektivisering uppnå en mer ekonomisk energianvändning.
 9. lokalklimat

  lokalklimat, klimat inom ett mindre område, vanligen med en eller ett par tiotal kilometers utsträckning, t.ex. en skog eller en stad.
 10. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.