1. laststyrning

  laststyrning, inom energitekniken styrning, och därmed bättre fördelning, av energianvändning över tiden.
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 4. icke-förnybara energikällor

  icke-förnybara energikällor, energikällor som varken direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom inte förnyas i samma takt som de används. 

 5. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 6. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 7. lut

  lut, benämning på lösningar, vanligen av alkaliska ämnen såsom kalium- och natriumhydroxid, soda och såpa, men även på lösningar som används i massaindustrin.
 8. generationsmålet

  generationsmålet, ett för svensk miljöpolitik övergripande mål att till nästa generation lösa, eller skapa förutsättningar för att lösa, stora miljöproblem utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
 9. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 10. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.