1. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 2. oljekris

  oljekris, benämning på en ibland verklig men oftast endast hotande försörjningskris för olja.

 3. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. Montenegro

  Montenegro, serbiska Crna Gora, stat på Balkanhalvön i södra Europa.

 6. torkning

  torkning, borttagande av lösningsmedel, i allmänhet vatten, från fasta, flytande eller gasformiga ämnen.
 7. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 8. livsmedelsteknik

  livsmedelsteknik, vetenskap som omfattar livsmedelsindustrins enhetsoperationer och tillverkningsprocesser ur ingenjörsteknisk synvinkel.
 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 10. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.