1. Slovenien

  Slovenien, stat i södra Europa.

 2. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 3. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 4. kol

  kol är en bergart som används som energikälla.

 5. El Salvador

  El Salvador, stat vid stillahavskusten i Centralamerika.

 6. järnbakterier

  järnbakterier, järnoxiderande bakterier , bakterier som med oxidationen av järn med syre (2Fe 2++½ O 2+2H +⇒2Fe 3++ +H 2O) får sitt energibehov tillgodosett.
 7. manganbakterier

  manganbakterier, manganoxiderande bakterier , grupp bakterier med förmåga till oxidation av mangan med syre
  Mn 2++½ O 2+H 2O⇒MnO 2+2H +,
  vilket är en energigivande reaktion (16,3 kcal per mol).
 8. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten, stat i Västafrika.

 9. halmbränsle

  halmbränsle, bränsle som utgörs av stråsädeshalm och som används till energiproduktion via förbränning.
 10. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.