1. barnmat

  barnmat, mat vars sammansättning är särskilt anpassad till barnets utveckling och näringsbehov.
 2. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 3. Zeepipe

  Zeepipe, rörledningssystem för transport av naturgas från de norska nordsjöfälten Troll och Sleipner till Zeebrugge i Belgien; total längd 1 421 km.
 4. sphynx

  sphynx, tidigare sfinx, kanadensisk kattras.
 5. Nordsjön

  Nordsjön, randhav till Atlanten beläget på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln.
 6. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 7. Marocko

  Marocko, stat i norra Afrika.

 8. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 9. Kamerun

  Kamerun, stat i Centralafrika.

 10. Tjeckien

  Tjeckien, stat i Centraleuropa.