1. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 2. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
 3. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 4. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 5. sedimentologi

  sedimentologi, läran om sedimentens och de sedimentära bergarternas sammansättning och uppbyggnad, deras bildningssätt och avlagringsmiljöer.
 6. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 7. Vitryssland

  Vitryssland, Belarus, stat i östra Europa.

 8. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 9. hjärtsvikt

  hjärtsvikt, hjärtinkompensation, hjärtinsufficiens, sjukdomstillstånd som beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt.
 10. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.