1. tossa

  tossa [tås`a äv. tos`a] subst. ~n tossor ORDLED: toss-an
  Svensk ordbok
 2. tokstolle

  to`kstolle subst. ~n tokstollar ORDLED: tok--stoll-en
  Svensk ordbok
 3. -faldig

  -faldig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --fald-ig
  Svensk ordbok
 4. stupid

  stupi´d adj., neutr. undviks ORDLED: stup-id
  Svensk ordbok
 5. toka

  to`ka subst. ~n tokor ORDLED: tok-an
  Svensk ordbok
 6. dumhet

  dum`het subst. ~en ~er ORDLED: dum-het-en
  Svensk ordbok
 7. imbecill

  imbecill´ adj. ~t ORDLED: im-bec-ill
  Svensk ordbok
 8. mumrik

  mum´rik subst. ~en ~ar ORDLED: mumr-ik-en
  Svensk ordbok
 9. fålla

  2fåll`a verb ~de ~t ORDLED: fåll-ar SUBST.: fållande, fållning
  Svensk ordbok
 10. fåne

  få`ne subst. ~n fånar ORDLED: fån-en
  Svensk ordbok