1. tradig

  tra`dig adj. ~t ORDLED: trad-ig
  Svensk ordbok
 2. träig

  trä`ig adj. ~t ORDLED: trä-ig
  Svensk ordbok
 3. tabbe

  tabb`e subst. ~n tabbar ORDLED: tabb-en
  Svensk ordbok
 4. klåpare

  klå`pare subst. ~n äv. klåparn, plur. ~, best. plur. klåparna ORDLED: klåp-ar-en
  Svensk ordbok
 5. trefaldig

  trefaldig [tre`- äv. -fal´-] adj. ~t ORDLED: tre--fald-ig
  Svensk ordbok
 6. fä subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na ORDLED: fä-et
  Svensk ordbok
 7. dum

  dum´ adj. ~t ~ma ORDLED: dumm-are
  Svensk ordbok
 8. krut

  krut subst. ~et ORDLED: krut-et
  Svensk ordbok
 9. troll

  troll [trål´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: troll-et
  Svensk ordbok
 10. trä

  1trä subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na ORDLED: trä-et
  Svensk ordbok