1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. abderitisk

  abderi´tisk adj. ~t ORDLED: abder-it-isk
  Svensk ordbok
 3. fårskalle

  få`rskalle subst. ~n fårskallar ORDLED: får--skall-en
  Svensk ordbok
 4. bondneka

  bon`dneka verb ~de ~t ORDLED: bond--nek-ar SUBST.: bondnekande
  Svensk ordbok
 5. stupiditet

  stupidite´t subst. ~en ~er ORDLED: stup-id-itet-en
  Svensk ordbok
 6. fåraktig

  få`raktig adj. ~t ORDLED: får-akt-ig
  Svensk ordbok
 7. springschas

  spring`schas el. spring`sjas subst. ~en ~ar ORDLED: spring--schas-en, spring--sjas-en
  Svensk ordbok
 8. träaktig

  trä`aktig adj. ~t ORDLED: trä-akt-ig
  Svensk ordbok
 9. jubelidiot

  ju`belidiot subst. ~en ~er ORDLED: jubel--idi-ot-en
  Svensk ordbok
 10. tossa

  tossa [tås`a äv. tos`a] subst. ~n tossor ORDLED: toss-an
  Svensk ordbok