1. klimat

    klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.
  2. Åke Fagerlund

    Fagerlund, Åke, 1904–72, pianist och danskapellmästare.
  3. apati

    apati, känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse.
  4. konspiration

    konspiration är detsamma som sammansvärjning.
  5. övervärdig idé

    övervärdig idé, övertygelse som inte är orimlig men som förfäktas med ett anmärkningsvärt engagemang.
  6. klimatförändring

    klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

  7. Gustave Charpentier

    Charpentier, Gustave, 1860–1956, fransk tonsättare, känd framför allt genom operan Louise, som fick internationell spridning efter premiären 1900.
  8. Johannes Willebrands

    Willebrands, Johannes ( Jan), 1909–2003, nederländsk, romersk-katolsk kyrkoman, kardinal från 1969.
  9. André Stil

    Stil, André, 1921–2004, fransk författare.
  10. Bengt Hjelmqvist

    Hjelmqvist, Bengt, 1903–2005, biblioteksman, verksam vid Skolöverstyrelsen som ansvarig för folkbiblioteksfrågor 1939–69; brorson till Fredrik Hjelmqvist, bror till Hakon Hjelmqvist och Sven Hjelmqvist.