1. Amanda Hammarlund

  Hammarlund, Amanda, född Nilsson, 1854–1935, folkskollärare, tillsammans med maken Emil Hammarlund redigerare för Svensk Läraretidnings Förlags publikationer för barn bl.a. tidningen Jultomten och Barnbiblioteket Saga.
 2. Francis Gruber

  Gruber, Francis, 1912–48, fransk målare.
 3. isolering

  isolering, inom psykoanalysen ett försvar mot ångest (jämför försvarsmekanism), som innebär att en hotfull föreställning hanteras genom att hållas åtskild från sina känslomässiga effekter.
 4. Jacques Zadig

  Zadig, Jacques, född 1930, målare och grafiker.
 5. Wendela Hebbe

  Hebbe, Wendela, född Åstrand, 1808–99, journalist, författare och tonsättare.

 6. Hans Cavalli-Björkman

  Cavalli-Björkman, Hans, född 1928, bankman, koncernchef i S-E-Banken 1980–89.

 7. Prežihov Voranc

  Prežihov Voranc, pseudonym för Lovro Kuhar, 1893–1950, slovensk författare.

 8. Muggsy Spanier

  Spanier, Francis (Muggsy), 1906–67, amerikansk jazzmusiker (kornettist).

 9. syntetisk option

  syntetisk option, ”konstruerad” option som vanligen utfärdas av ett företag till förmån för företagsledningen i syfte att öka dess engagemang i företagets utveckling.
 10. POSK

  POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, riksorganisation och forum för dem som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan utan att därför vilja binda sitt engagemang till allmänpolitiska partier.