1. Åke Fagerlund

  Fagerlund, Åke, 1904–72, pianist och danskapellmästare.
 2. apati

  apati, känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse.
 3. övervärdig idé

  övervärdig idé, övertygelse som inte är orimlig men som förfäktas med ett anmärkningsvärt engagemang.
 4. Gustave Charpentier

  Charpentier, Gustave, 1860–1956, fransk tonsättare, känd framför allt genom operan Louise, som fick internationell spridning efter premiären 1900.
 5. Johannes Willebrands

  Willebrands, Johannes ( Jan), 1909–2003, nederländsk, romersk-katolsk kyrkoman, kardinal från 1969.
 6. André Stil

  Stil, André, 1921–2004, fransk författare.
 7. Bengt Hjelmqvist

  Hjelmqvist, Bengt, 1903–2005, biblioteksman, verksam vid Skolöverstyrelsen som ansvarig för folkbiblioteksfrågor 1939–69; brorson till Fredrik Hjelmqvist, bror till Hakon Hjelmqvist och Sven Hjelmqvist.
 8. Gheorghe Călinescu

  Călinescu, Gheorghe, 1899–1965, rumänsk författare, kritiker och litteraturhistoriker.
 9. Erich Mühsam

  Mühsam, Erich, 1878–1934, tysk författare.
 10. Mårten Thunborg

  Thunborg, Mårten, 1719–75, präst och väckelsepredikant.