1. intressegemenskap

  intress`egemenskap subst. ~en ~er ORDLED: intr-esse--ge-men-skap-en
  Svensk ordbok
 2. studentkår

  studen`tkår subst. ~en ~er ORDLED: stud-ent--kår-en
  Svensk ordbok
 3. isolationism

  isolationism [-ʃonis´m] subst. ~en ORDLED: isol-at-ion-ism-en
  Svensk ordbok
 4. ivrig

  i`vrig adj. ~t ORDLED: ivr-ig
  Svensk ordbok
 5. samhällsliv

  sam`hällsliv subst. ~et ORDLED: sam-hälls--liv-et
  Svensk ordbok
 6. avpressa

  a`vpressa verb ~de ~t ORDLED: av--press-ar SUBST.: avpressande, avpressning
  Svensk ordbok
 7. konversera

  konverse´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-vers-er-ar SUBST.: konverserande; konversation
  Svensk ordbok
 8. kvinnofråga

  kvinn`ofråga subst. ~n kvinnofrågor ORDLED: kvinno--fråg-an
  Svensk ordbok
 9. emotionell

  emotionell [emo(t)ʃonel´] adj. ~t ORDLED: e-mot-ion-ell
  Svensk ordbok
 10. impressario

  impressario [-a`rio el. -a´rio] subst. ~n impressarier ORDLED: im-press-ari-on
  Svensk ordbok