1. oberäknelig

  o`beräknelig adj. ~t ORDLED: o--be-räkne-lig
  Svensk ordbok
 2. desengagemang

  desengagemang [-aŋgaʃemaŋ´] subst. ~et ORDLED: des-en-gage-mang-et
  Svensk ordbok
 3. intresse

  intress`e subst. ~t ~n ORDLED: intr-ess-et
  Svensk ordbok
 4. estetisera

  estetise´ra äv. estetice´ra verb ~de ~t ORDLED: est-et-is-er-ar, est-et-ic-er-ar SUBST.: estetiserande, esteticerande
  Svensk ordbok
 5. trappa

  2trapp`a verb ~de ~t ORDLED: trapp-ar
  Svensk ordbok
 6. avpolitisera

  a`vpolitisera verb ~de ~t ORDLED: av--pol-it-is-er-ar SUBST.: avpolitiserande, avpolitisering
  Svensk ordbok
 7. anställning

  an`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: an--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 8. konversation

  konversation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-vers-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. sucka

  suck`a verb ~de ~t ORDLED: suck-ar SUBST.: suckande; suck, suckan
  Svensk ordbok
 10. engagerad

  engagerad [aŋgaʃe´rad äv. eŋ-] adj. engagerat ORDLED: en-gag-er-ad
  Svensk ordbok