1. omständighet

  omständighet [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om--ständ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 2. hetta

  1hett`a subst. ~n ORDLED: hett-an
  Svensk ordbok
 3. engagera

  engagera [aŋgaʃe´ra äv. eŋ-] verb ~de ~t ORDLED: en-gag-er-ar SUBST.: engagerande, engagering; engagemang
  Svensk ordbok
 4. anbud

  an`bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--bud-et
  Svensk ordbok
 5. matt

  2matt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. piska

  2pis`ka verb ~de ~t ORDLED: pisk-ar SUBST.: piskande, piskning
  Svensk ordbok
 7. tillfälle

  till`fälle subst. ~t ~n ORDLED: till--fäll-et
  Svensk ordbok
 8. tjäna

  tjä`na verb ~de ~t ORDLED: tjän-ar SUBST.: tjänande; tjänst (till 2)
  Svensk ordbok
 9. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 10. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok