1. enkelbeckasin

  enk`elbeckasin subst. ~en ~er ORDLED: enkel--beckas-in-en
  Svensk ordbok
 2. enkelladdare

  enk`elladdare subst. ~n äv. enkelladdarn, plur. ~, best. plur. enkelladdarna ORDLED: enkel--ladd-ar-en
  Svensk ordbok
 3. enkelbredd

  enk`elbredd subst. ~en ~er ORDLED: enkel--bredd-en
  Svensk ordbok
 4. enkelrum

  enk`elrum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: enkel--rumm-et
  Svensk ordbok
 5. enkelhet

  enk`elhet subst. ~en ORDLED: enkel-het-en
  Svensk ordbok
 6. enkelskriva

  enk`elskriva verb enkelskrev enkelskrivit enkelskriven enkelskrivna, pres. enkelskriver ORDLED: enkel--skriv-er SUBST.: enkelskrivande, enkelskrivning
  Svensk ordbok
 7. enkla

  enk`la verb ~de ~t ORDLED: enkl-ar SUBST.: enklande
  Svensk ordbok
 8. änka

  änk`a subst. ~n änkor ORDLED: änk-an
  Svensk ordbok
 9. enkelrikta

  enk`elrikta verb ~de ~t ORDLED: enkel--rikt-ar SUBST.: enkelriktande, enkelriktning
  Svensk ordbok
 10. enkel

  enk´el adj. ~t enkla ORDLED: enkl-are
  Svensk ordbok