1. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 2. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 3. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 4. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 5. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 6. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 9. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 10. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.