1. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 4. karboxylsyror

  karboxylsyror, organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, –COOH. Många karboxylsyror har stor betydelse i naturen, till fettsyror och aminosyror.

 5. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 6. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 7. italienska viner

  italienska viner. Italien har ett bredare spektrum av vintyper än något annat land.

 8. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 9. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 10. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.