1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 4. organiska föreningar

  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 5. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 6. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.
 7. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 8. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 9. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.