1. hel

  hel adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. röja

  röj`a verb röjde röjt, pres. röjer ORDLED: röj-er SUBST.: röjande, röjning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 3. mått

  mått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mått-et
  Svensk ordbok
 4. tal

  tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tal-et
  Svensk ordbok
 5. enhet

  enhet [e`n- äv. e´n-] subst. ~en ~er ORDLED: en-het-en
  Svensk ordbok
 6. division

  division [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 7. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 8. åter

  å´ter adv.
  Svensk ordbok
 9. tecken

  teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen ORDLED: teckn-et
  Svensk ordbok
 10. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok