1. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 2. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 3. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.
 4. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 5. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 6. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 7. lutande plan

  lutande plan, en av de s.k. enkla maskinerna.
 8. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 9. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 10. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.