1. Maximilien de Robespierre

  Robespierre, Maximilien de, född 6 maj 1758, död 28 juli 1794, fransk revolutionspolitiker.
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 4. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 5. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 6. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 7. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 8. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 9. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.
 10. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.