1. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.

 2. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.
 3. fixa rörelsemönster

  fixa rörelsemönster, beteenden som utförs på samma sätt av alla individer inom en art, utan någon inlärning eller erfarenhet.
 4. kommunikationsmodell

  kommunikationsmodell, arbetsredskap inom kommunikationsforskningen.
 5. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 6. förundersökning

  förundersökning, den utredning som polis eller åklagare genomför för att konstatera om brott förövats och vem som kan misstänkas för detsamma.
 7. konstgödsel

  konstgödsel, handelsgödselmineralgödselsyntetiskt framställda gödselmedel. 

 8. ödlor

  ödlor, Sauria [sau-], syn. Lacertilia, underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.

 9. sockerarter

  sockerarter, sackaridersamlingsnamn på kolhydratgrupperna monosackarider och disackarider. Sockerarter är kristallina vattenlösliga kolhydrater med söt smak.

 10. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.