1. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.

 2. mikroorganism

  mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial.
 3. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 4. konstgödsel

  konstgödsel, handelsgödselmineralgödselsyntetiskt framställda gödselmedel. 

 5. skruv

  skruv, samlingsnamn på fästelement av stål eller annan metall, vars främsta kännetecken är en helt eller delvis (höger)gängad, cylindrisk eller svagt konisk, oftast långsmal, kropp med huvud (skalle) i den ogängade ändan.
 6. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 7. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 8. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 9. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 10. Andy Warhol

  Andy Warhol var en amerikansk konstnär som föddes 1928 och dog 1987.