1. komponent

  komponent, beståndsdel; inom elektroniken benämning på elektronisk byggdel eller element alltifrån de enklaste passiva resistorerna till den mest komplicerade dator som ingår i ett större elektroniskt system.
 2. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 3. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 4. mammutar

  mammutar, Mammuthus, släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter, ibland uppdelade på flera släkten (bland annat Archidiskodon och Parelephas).
 5. katabolism

  katabolism, sammanfattande term för de kemiska reaktioner i den levande cellen vid vilka kemisk energi utvinns.
 6. Carl Larsson

  Larsson, Carl, född 28 maj 1853, död 22 januari 1919, konstnär.
 7. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 8. Milton Friedman

  Friedman, Milton, född 31 juli 1912, död 16 november 2006, amerikansk nationalekonom och statistiker, professor vid universitetet i Chicago 1948–77, erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.
 9. atomkärna

  atomkärna är en liten partikelklump som finns i centrum av en atom.
 10. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.