1. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 4. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 5. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 6. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 7. organiska föreningar

  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 8. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 9. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 10. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.