1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 3. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 6. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 7. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 8. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.
 9. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.
 10. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).