1. Then swänska Argus

  Then swänska Argus, tidning utgiven i Stockholm av Olof von Dalin 1732–34.
 2. John Steinbeck

  Steinbeck, John, född 27 februari 1902, död 20 december 1968, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1962.
 3. formelenhet

  formelenhet, ett ämnes atomsammansättning i enklaste form.

 4. axiom

  axiom, i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående.
 5. Gullivers resor

  Gullivers resor, Gulliver’s Travels, satirisk reseskildring av den brittiske författaren Jonathan Swift, utgiven 1726.

 6. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 7. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 8. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.
 9. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 10. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.