1. smörjhall

  smör`jhall subst. ~en ~ar ORDLED: smörj--hall-en
  Svensk ordbok
 2. fik

  fik subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fik-et
  Svensk ordbok
 3. hökeri

  hökeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hök-eri-et
  Svensk ordbok
 4. karaffin

  karaffi´n subst. ~en ~er ORDLED: karaff-in-en
  Svensk ordbok
 5. blandfärg

  blan`dfärg subst. ~en ~er ORDLED: bland--färg-en
  Svensk ordbok
 6. husapotek

  hu`sapotek subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hus--apo-tek-et
  Svensk ordbok
 7. tack

  2tack interj.
  Svensk ordbok
 8. bagerimargarin

  bageri`margarin subst. ~et ~er ORDLED: bag-eri--margar-in-et
  Svensk ordbok
 9. inokulation

  inokulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-okul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. brunnssvängel

  brunn`ssvängel subst. ~n brunnssvänglar ORDLED: brunns--sväng-eln
  Svensk ordbok