1. hektograf

  hektogra´f subst. ~en ~er ORDLED: hekto-graf-en
  Svensk ordbok
 2. futt

  1futt subst. ~en ~ar ORDLED: futt-en
  Svensk ordbok
 3. danshak

  dan`shak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dans--hak-et
  Svensk ordbok
 4. bondkomik

  bon`dkomik subst. ~en ORDLED: bond--kom-ik-en
  Svensk ordbok
 5. förenkling

  förenk´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-enkl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. cykelpump

  cyk`elpump subst. ~en ~ar ORDLED: cykel--pump-en
  Svensk ordbok
 7. käringknut

  kä`ringknut subst. ~en ~ar ORDLED: kär-ing--knut-en
  Svensk ordbok
 8. bricklunch

  brick`lunch subst. ~en ~er ORDLED: brick--lunch-en
  Svensk ordbok
 9. tältstol

  täl`tstol subst. ~en ~ar ORDLED: tält--stol-en
  Svensk ordbok
 10. auktionsbridge

  auktionsbridge [-ʃo`ns-] subst. ~n ORDLED: aukt-ions--bridg-en
  Svensk ordbok