1. division

  division [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 2. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 3. åter

  å´ter adv.
  Svensk ordbok
 4. tecken

  teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen ORDLED: teckn-et
  Svensk ordbok
 5. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 6. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 7. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok