1. streckgubbe

  streck`gubbe subst. ~n streckgubbar ORDLED: streck--gubb-en
  Svensk ordbok
 2. tältsäng

  täl`tsäng subst. ~en ~ar ORDLED: tält--säng-en
  Svensk ordbok
 3. spelhåla

  spe`lhåla subst. ~n spelhålor ORDLED: spel--hål-an
  Svensk ordbok
 4. sågbock

  så`gbock subst. ~en ~ar ORDLED: såg--bock-en
  Svensk ordbok
 5. elektronrörsdiod

  elektronrörsdiod [-å`n-] subst. ~en ~er ORDLED: elektr-on-rörs--di-od-en
  Svensk ordbok
 6. passopp

  passopp [-åp´] subst. ~en ~er ORDLED: pass--opp-en
  Svensk ordbok
 7. tittskåp

  titt`skåp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: titt--skåp-et
  Svensk ordbok
 8. flimmerhår

  flimm`erhår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flimmer--hår-et
  Svensk ordbok
 9. huvudräkning

  huvudräkning [hu`v- äv. huv`-] subst. ~en ORDLED: huvud--räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. körsel

  körs´el subst. ~n ORDLED: kör-seln
  Svensk ordbok