1. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 2. munk

  munk, manlig medlem av ett kloster eller en klosterorden (däremot inte av en kongregation).
 3. eremit

  eremit, en människa som dragit sig tillbaka i ensamhet, ofta till öde trakter, för att där leva ett liv i bön, meditation och askes.
 4. generalagent

  generalagent, agent med ensam försäljnings- eller inköpsrätt inom ett geografiskt område, vanligen ett land, för en viss vara eller för ett visst utländskt företag; har generalagentur.
 5. estradör

  estradör, benämning på underhållningsartist som uppträder ensam på scen och estrad.
 6. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 7. Treholtaffären

  Treholtaffären, norsk spioneriaffär.
 8. hussvala

  hussvala, Delichon urbica, art i fågelfamiljen svalor.
 9. stenblad

  stenblad, ibland levande stenar, Lithops, släkte isörtsväxter med knappt 50 arter fleråriga suckulenter i södra och sydvästra Afrika.
 10. John Wayne

  Wayne, John, egentligen Marion Michael Morrison, 1907–79, amerikansk skådespelare.