1. Atlas

  Atlas, familj amerikanska bärraketer med militär och rymdteknisk användning.

 2. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 3. Julia Roberts

  Roberts, Julia, född 28 oktober 1967, amerikansk skådespelerska.

 4. Extra ecclesiam nulla salus

  Extra ecclesiam nulla salus, ”Utanför kyrkan ingen frälsning”, uttalande av Cyprianus av Karthago, ofta använt om den romersk-katolska kyrkans anspråk på att ensam förmedla frälsningen.
 5. solitär

  solitär, som botanisk term ensamväxande; används om fristående prydnadsväxter, särskilt träd.
 6. hattnål

  hattnål, 15–20 cm lång nål med dekorativt huvud vilken ensam eller i par användes från slutet av 1800-talet till 1950-talet för att fästa hatten vid frisyren och huvudet.
 7. epexegetisk

  epexegetisk, term som använts om förklarande tillägg av olika slag i satser och texter; i svensk grammatik om genitivattribut av typen Eslövs kommun, ensamhetens förbannelse, där det råder en predikativ semantisk relation mellan genitivattributet och dess huvudord (dvs.
 8. autoerotik

  autoerotik, sexuell tillfredsställelse utan medverkan av en partner.
 9. mätdon

  mätdon, teknisk anordning avsedd att antingen ensam eller i kombination med annan utrustning användas för mätning.
 10. hyenor

  hyenor är en grupp rovdjur i främst Afrika som påminner lite om hundar.