1. ropa

  ro`pa verb ~de ~t ORDLED: rop-ar SUBST.: ropande; rop
  Svensk ordbok
 2. själ

  själ subst. ~en ~ar ORDLED: själ-en
  Svensk ordbok
 3. 1så adv.
  Svensk ordbok
 4. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 5. sats

  sats subst. ~en ~er ORDLED: sats-en
  Svensk ordbok
 6. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok
 7. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 8. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 9. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok