1. adoption

  adoption betyder att göra ett barn till sitt eget barn.
 2. Margaret Oliphant

  Oliphant, Margaret, född Wilson, 1828–97, brittisk (skotsk) författare.
 3. Katti Anker Møller

  Møller, Cathrine ( Katti) Anker, född Anker, 1868–1945, norsk kvinnosakskvinna.
 4. kavaljersflygel

  kavaljersflygel, i första hand benämning på den flygel till Gripsholms slott, som Gustav III lät uppföra 1780 för hovbetjäningen.
 5. Mette-Marit

  Mette-Marit, ursprungligen Mette-Marit Tjessen Høiby, född 1973, Norges kronprinsessa, sedan 2001 gift med kronprins Haakon.
 6. kontaktperson

  kontaktperson, inom socialtjänsten benämning på anställd eller frivillig medarbetare som fått i uppgift att hjälpa en viss person eller familj med personliga eller sociala problem.
 7. Helen Fielding

  Fielding, Helen, född 1959, brittisk författare.
 8. Nils Hövenmark

  Hövenmark, Nils, 1922–95, författare, apotekare.
 9. Inger Jalakas

  Jalakas, Inger, född 1951, journalist och författare.
 10. trångboddhet

  trångboddhet. Tidigare räknades en lägenhet som ”överbefolkad” om det bodde mer än två personer per ”rumsenhet” (dvs. per rum eller kök).