1. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.
 5. Håkan Anderson

  Anderson, Håkan, född 1945, författare.

 6. Göteborg

  Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län).

 7. assisterad befruktning

  assisterad befruktning, assisterad reproduktion, olika metoder att behandla par som inte kan få barn på naturlig väg, dvs. är infertila (se fertilitet).

 8. Charlotte Brontë

  Brontë, Charlotte, 1816–55, brittisk författare; jämför släktartikel Brontë.
 9. lutfisk

  lutfisk, torkad fisk som behandlats i sodalut.
 10. Gunilla Bergström

  Bergström, Gunilla, född 1942, författare och bilderbokskonstnär.