1. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 2. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. snärj

  1snärj subst. ~et ORDLED: snärj-et
  Svensk ordbok
 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. ensamförsörjare

  en`samförsörjare subst. ~n äv. ensamförsörjarn, plur. ~, best. plur. ensamförsörjarna ORDLED: en-sam--för-sörj-ar-en
  Svensk ordbok
 7. barnavårdsman

  ba`rnavårdsman subst. ~nen barnavårdsmän, best. plur. barnavårdsmännen ORDLED: barna-vårds--mann-en
  Svensk ordbok
 8. nyfattigdom

  ny`fattigdom subst. ~en ORDLED: ny--fatt-ig-dom-en
  Svensk ordbok
 9. gå ihop

  gå iho´p verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--hop
  Svensk ordbok
 10. änka

  änk`a subst. ~n änkor ORDLED: änk-an
  Svensk ordbok