1. Sarah Bernhardt

  Bernhardt, Sarah, egentligen Rosine Bernard, född 22 eller 23 september 1844, död 26 mars 1923, fransk skådespelerska.

 2. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 3. bodelning

  bodelning, delning av makars giftorättsgods eller av sambors bostad och bohag.
 4. Anthelme Brillat-Savarin

  Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 1755–1826, fransk finsmakare, jurist.
 5. Sapfo

  Sapfo var en grekisk diktare under antiken.
 6. postfrisk

  postfrisk, filatelistisk term använd om ostämplade frimärken vilkas originalgummering är helt oskadad (inte ens rester eller spår av s.k. frimärksfastsättare får finnas).
 7. individ

  individ betyder oftast en viss person till skillnad från alla andra.
 8. kristallit

  kristallit, kristall som är så liten att dess optiska egenskaper inte säkert kan bestämmas ens med hjälp av mikroskop.
 9. lappsjuka

  lappsjuka, vardaglig benämning på tillstånd av nedstämdhet till följd av vistelse på enslig plats.
 10. vakuum

  vakuum är när något är helt tomt och inte innehåller ens en enda atom.