1. defektiv

  defektiv, språkvetenskaplig term.
 2. förtjänst

  förtjänst (latin meritum), i teologiskt språkbruk föreställningen att människans goda gärningar utgör en prestation med anspråk på belöning från Guds sida.
 3. pan-ångest

  pan-ångest, intensiv och genomsyrande känsla av att något fruktansvärt håller på att hända, t.ex. ens egen eller anhörigas nära förestående död.
 4. fatum

  fatum, i antik romersk religion den orubbliga världsordning som styr människornas öden, normalt utan att ens gudarna kan påverka dem.
 5. misère

  misère (fr., ’elände’, av latin miser ’eländig’), misär, i uttrycket ”spela misär”, att vinna i kortspel genom att undgå att ta ens ett enda stick.
 6. filformat

  filformat är en uppsättning regler för hur filer av en viss typ ska sparas.
 7. sälar

  sälar är namn på en grupp stora däggdjur som är anpassade till ett liv i och vid vatten.
 8. betänketid

  betänketid, juridisk term enligt äktenskapsbalken.
 9. första kammaren

  första kammaren, den indirekt valda delen av det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.
 10. djurrätt

  djurrätt är idén om grundläggande rättigheter för djur, särskilt rätten till ett naturligt liv.